Prijava/vpis za podiplomski študij

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2018/2019 bo objavljen najkasneje v mesecu marcu 2018.

Objavljeni bodo tudi posebni roki za informativne dneve.

 

 

ARHIV

Razpis za vpis - podiplomski študij 17/18

Informativni dnevi:

 • 11. maj 2017 ob 16. uri
 • 16. avgust 2017 ob 16. uri

v prostorih Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Kranj (predavalnica P301).

Bolonjski magistrski študijski programi (2. stopnja) - Pedagoški proces bo v študijskem letu 17/18 za redni študij potekal v popoldanskem času od 14.15. ure dalje. Izredni študij poteka od 17. ure dalje.

Bolonjski doktorski študijski programi (3. stopnja)

Splošna določila razpisa - prijavno vpisni postopek, razpis Fakultete za organizacijske vede 

Prijava EVŠ

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002

PRVI PRIJAVNI ROK: od 13. marca do najkasneje 18. avgusta 2017.

Kot pravočasna vloga se upošteva:

 1.  Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 18. avgusta 2017 - v primeru prijave s kvalificiranim digitalnim potrdilom
 2.  Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 18. avgusta 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 23. avgusta 2017 - v primeru prijave z uporabniškim imenom in geslom.

DRUGI PRIJAVNI ROK: 13. septembra 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.

Kot pravočasna vloga se upošteva:

 1.  Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 15. septembra 2017  - v primeru prijave s kvalificiranim digitalnim potrdilom.  
 2.  Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 15. septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. priporočena poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 20. septembra 2017  - v primeru prijave z uporabniškim imenom in geslom.

Dokumentacija, ki jo je potrebno posredovati fizično v roku, priporočeno ali osebno, v referat za študentske zadeve:

 • Prijavo, ki je bila izpolnjena in oddana v EVŠ, natisnjeno in podpisano (v primeru uporabniškega imena in gesla, po prvem prijavnem roku do 23. avgusta 2017, po 2. prijavnem roku pa do 20. septembra 2017 (glej splošna določila razpisa). 
 • Ne glede na način prijave morajo kandidati poslati:
 • overjeno fotokopijo potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine ter overjeno fotokopijo povprečno oceno izpitov in oceno diplomske naloge (lahko tudi overjeno fotokopijo diplome dostaviti, najkasneje do petka 1. 9. 2017 (za vpis po prvem prijavnem roku) oz. do 20.9.2017 (za vpis po drugem prijavnem roku). Kandidatom Fakultete za organizacijske vede ni potrebno dostaviti dokumentacijo, morajo pa diplomirati do navedenih rokov, če se želijo vpisati na študijski program po prvem oz. drugem prijavnem roku. Kandidat FOV mora oddati korektno izdelano nalogo v soglasju z mentorjem najmanj 7 delovnih dni pred zagovorom, v referat za študentske zadeve.
 • kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis, skladno z razpisnimi določili (samo doktorski študij)

Dokumentacijo pošljite priporočeno na naslov:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede 
Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj

 • s pripisom "prijava na podiplomski študij" (magistrski)
 • s pripisom "prijava na podiplomski študij" (doktorski)

OBVESTILO za kandidate magistrskega študija, ki kandidirajo za vpis na podlagi dosežene izobrazbe pod točko 5., 6., 7. in 8. Razpisa za vpis v podiplomski študij morajo obvezno prijavi priložiti iz fakultete originalno potrjene učne načrte vseh predmetov iz programa fakultete, ki so jo predhodno zaključili (razen za diplomante FOV) ter potrdilo o opravljenih izpitih. Na podlagi le teh bodo pristojni učitelji oz. komisija lahko opravili presojo priznanj izpitov s številom ECTS in ugotovila pogoje za prehod v prvi ali višji letnik študija.

Kontakt:
Referat za študentske zadeve:
(04) 23 74 215 Romana Lesjak
(04) 23 74 216 Mojca Hribernik
(04) 23 74 233 (doktorski študij) Mojca Zadnikar

Pogosta vprašanja so objavljena na povezavi: http://www.um.si/studij/splosno/Strani/FAQ.aspx

Cenik in načini plačevanja šolnine