Prijava/vpis za podiplomski študij

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 18/19

Informativni dnevi:

- v četrtek, 24. maja 2018 ob 16. uri v predavalnici 301
- v četrtek, 23. avgusta 2018 ob 16. uri v predavalnici 301 

v prostorih Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

Izvedba:

Izredni študij poteka od 17. ure dalje.

PRIJAVNI ROK: od 28. marca 2018 do 10. septembra 2018

Splošna določila razpisa - prijavno vpisna navodila

Razpis Fakultete za organizacijske vede

Prijava eVŠ

Kot pravočasna prijava  se upošteva:

Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 10. septembra 2018.
Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 10. septembra 2018, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki razpisuje študijski program, do 15. septembra 2018. 

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene na prijavnem obrazcu.

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave: ekc@gov.si ali 080 2002

Dokumentacija, ki jo je potrebno posredovati fizično v roku, priporočeno ali osebno, v referat za študentske zadeve:

  • Prijavo, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 10. septembra 2018 (v primeru uporabniškega imena in gesla), natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti, do 15. septembra 2018.

Ne glede na način prijave morajo kandidati poslati:

  • overjeno fotokopijo potrdila o diplomiranju oz. diplomske listine ter overjeno fotokopijo potrdila, iz katerega je razvidna povprečna ocena izpitov in posebej ocena zaključnega dela, najkasneje do 15. 9. 2018. Kandidatom Fakultete za organizacijske vede ni potrebno dostaviti dokumentacijo, morajo pa diplomirati do navedenega roka. Kandidat FOV mora oddati korektno izdelano nalogo v soglasju z mentorjem najmanj 5  delovnih dni pred zagovorom, v referat za študentske zadeve.
  • kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
  • dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev za vpis, skladno z razpisnimi določili (samo doktorski študij)

Dokumentacijo pošljite priporočeno na naslov ali dostavite osebno v Referat za študente:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede 
Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj

  • s pripisom "prijava na podiplomski študij" (magistrski)
  • s pripisom "prijava na podiplomski študij" (doktorski)

 

Kontakt:
Referat za študentske zadeve:
(04) 23 74 215 - Romana Lesjak
(04) 23 74 212 - Sandra Bajde

(04) 23 74 213 - Špela Odlazek Kološa - doktorski študij

Cenik in načini plačevanja šolnine