Dodatne obveznosti za bolonjske študijske programe 1. stopnje

Obveščamo vas, da smo s študijskim letom 11/12 v 1. letniku 1. in 2. stopnje pričeli izvajati prenovljene študijske programe. Skladno s tem vas seznanjamo s:

Sklepi Komisije za študijske zadeve 15. 6. 2011

Študenti (osebe brez statusa) bolonjskega študijskega programa, ki nadaljujejo študij po prekinitvi, se bodo vključili v študijski program – učni načrt 11/12.

Sklep 7 - Študenti (osebe brez statusa), vpisani po bolonjskem študijskem programu pred prenovo študijskega programa 11/12, ki po zaključenih predavanjih vseh treh letnikov 1. stopnje niso še opravili vseh študijskih obveznostih za dokončanje študija, lahko zaključijo študij brez diferencialnih izpitov do 30. 9. 2014.

Sklep komisije za študijske zadeve 22. 1. 2014 (v povezavi s 7.sklepom KŠZ 15.6.11, dodeljeni so dodatni izpiti, datum 30.9.2014 se nadomesti z 19. decembrom 2014 kot sledi v sklepu 4):