Javna naročila

Predmet javnega naročila: Izvajanje varnostne službe na Fakulteti za organizacijske vede UM

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno (v vložišče naročnika) na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov naročnika do 14. 4. 2017 do 9. ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 4. 2017 ob 9.30 uri, v prostorih Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=196579