Reference

Veseli smo, da nam zaupajo različni poslovni partnerji iz gospodarstva in negospodarstva, s katerimi sodelujemo tako pri organizaciji različnih izobraževalnih seminarjev kot pri izvedbi svetovalnih in projektnih nalog.

Področja na katerih sodelujemo in svetujemo:

 • svetujemo pri popisu poslovnih procesov v gospodarskih družbah,
 • svetujemo pri razvoju prototipa tehnološke platforme za elektronsko poslovanje malih in srednjih podjetij,
 • svetujemo na področju poslovne organiziranosti in strateškega planiranja,
 • svetujemo pri izvedbi optimizacije poslovnih procesov na področju, zdravstvene administracije z oceno potencialnih koristi,
 • raziskujemo na področju ergonomije izdelkov, opreme in tehnoloških rešitev,
 • izvajamo različne ciljne seminarje za znane naročnike,
 • nudimo pomoč pri organizaciji različnih dogodkov,
 • organiziramo letne mednarodne konference.

V preteklih letih so nam zaupali:

 • Arctur d.o.o., Nova Gorica,
 • Bankart d.o.o., Ljubljana,
 • Beline d.o.o., Domžale,
 • EFRAG (The European Financial Reporting Advisory Group, Brussels),
 • Elektro Gorenjska d.d., Kranj,
 • Datalab d.d., Ljubljana,
 • Fakuletet organizacionih nauka, Beograd,
 • Geoplin d.o.o., Ljubljana,
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poklicno usposabljanje,
 • Kostak, Komunalno stavbno podjetje d.d., Krško,
 • Merkur d.d., Kranj,
 • Ministrstvo za pravosodje in javno upravo / Upravna akademija, Ljubljana,
 • Ministrstvo za notranje zadeve / Policijska uprava Celje,
 • Oria d.o.o., Ljubljana,
 • Polycom Škofja Loka d.o.o.,
 • Project Managemetn Institute, PMI Chapter, Slovenija,
 • Ripitz inovacije, Grosuplje,
 • Savske elektrarne d.d.,Ljubljana,
 • Src Infonet d.o.o., Kranj
 • Univerzitetni klinični center, Ljubljana,
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča,
 • Ustanova -Center za evropsko prihodnost, Loka pri Mengšu,
 • Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice,
 • Zavod za turizem, Bled,
 • Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana,
 • Zavod za šolstvo, Ljubljana.