Tekmovanja v reševanju študije primera 2018/2019

KONCEPT ŠOLE V ŠTUDIJI PRIMERA IN TEKMOVANJA

Koncept študija primera (case study) predstavlja metodološko in pedagoško naravnan izziv, katerega cilj je integracija različnih teoretičnih konceptov in situacij iz realnega poslovnega okolja. Iz tega razloga sama metodologija študije primera omogoča udeležencem treninga podroben vpogled v konkreten poslovno naravnan problem proučevane organizacije / podjetja, ob tem pa skozi raznoliko diskusijo kot metodo aktivnega učenja, spodbuja osvajanje in razvoj potrebnega kritičnega oz. ustvarjalnega razmišljanja, potrebnega na področju managementa. 

Cilj šole v študiji primera je, da se ekipe pripravi na iskanje učinkovitih rešitev na podan problem iz okolja. Rešitev sestavljajo kreativne ideje, vendar sama ideja ni vse. Pomembno je znati dobro predstaviti idejo oz. rešitev, zato se študenti v sklopu decembrske šole učijo tudi veščin retorike in predstavljanja. Vtis plus ideja je tisto kar odloča o zmagovalcih vsakega tekmovanja, zato je še toliko bolj pomembno, da vsi člani ekipe dajo vse od sebe.

PRAVILA TEKMOVANJA V ŠTUDIJI PRIMERA (CASE STUDY)

1. Na decembrski šoli reševanja študije primere (case study) lahko sodeluje največ osem (8) skupin študentov. Vsaka posamezna skupina lahko šteje najmanj treh (3) in največ pet (5) študentov.
2. Predstavitev primera bo podana 4. 12. 2018 ob 13:00. Prisotni so vsi študenti in prav tako člani komisije. Predstavnik podjetja, ki je pripravil Študijo primera mora biti, do dneva predstavitev, dosegljiv preko elektronske pošte ali telefona za morebitna vprašanja. 
3. Predstavitev podjetja so po končani fizični predstavitvi pošlje po elektronski pošti vsem vodjem ekip ali pa bo dosegljiva na uradni strani (Karierni center).
4. Po predstavitvi podanega primera se ekipe lotijo pripravljanja rešitve in predstavitve.
5. Rok za oddajo predstavitve je 7. 12. 2018 do 9:00.  
6. Ekipe morajo svojo predstavitev oddati osebi, ki je zadolžena za predstavitve in je predstavljena na predstavitvi.
7. Komisija je sestavljena najmanj iz 3 članov, od tega mora biti vsaj en član iz podjetja, ki razpiše študijo primera. 
8. Predstavitve potekajo po izžrebanem vrstnem redu. Dolžina predstavitve je 10-15 minut, če je predstavitev ekipe predolga se jo prekine. Po predstaviti ima potem vsak član komisije možnost postavitve dodatnih vprašanj. 
9. Predstavitve ocenjuje komisija in pri tem upošteva sledeče štiri kriterije:

  •    Razumevanje podanega primera
  •    Izvedljivost predlagane rešitve
  •    Struktura in kvaliteta prezentacije ter predstavitvene spretnosti ekipe
  •    Znanje o podani rešitvi ter odziv na vprašanja komisije.

10. Predstavitve študij primera so javne. Ekipa, ki predstavi svojo predstavitev se lahko pridruži publiki, ostale, ki še niso predstavile svoje predstavitve ne smejo biti prisotne na konkurenčnih predstavitvah. 
11. Organizator tekmovanja predpiše agendo tekmovanja, kjer je točno navedeno kdaj poteka predstavitev podjetja, predstavitve ekip in razglasitev zmagovalca.
12. Skupinam bodo 5. 12. in 6. 12. od 13:00 do 14:00 na voljo učilnici 402 in 403 za delo.